TREE/DRZEWO


TREE COMENIUS

The tree is a symbol of: beauty, knowledge, hope and peace.
Let that our tree that we planted will become a symbol of friendship between the schools united Europe.

Let also be the hope of our future generations and that our green planet will be our common home.

 

ZASADZILIŚMY DRZEWO - COMENIUS

Drzewo jest symbolem: piękna, wiedzy, nadziei, pokoju.

Niech to nasze drzewo, które zasadziliśmy stanie się symbolem przyjaźni między szkołami zjednoczonej Europy.

Niech również będzie nadzieją naszego i przyszłych pokoleń na to, że nasza zielona planeta będzie dla nas wspólnym domem.