Meeting in Pila - 23 -25 September 2013 / Spotkanie w Pile - 23 - 25 września 2013

From 23 to 25 September we hosted at our facility a group of teachers from France, Belgium and Germany. This was another meeting of the partners jointly implement the project "CPR (Captain Planet Reloaded)".
Guests were welcomed with bread and salt.

The plan staying there were, among other things: visiting kindergartens and school halls, watch the presentation of a ecological classes within the Forestry Commission Zdrojowa Mountain, visit "Ecological House 'participation in the debate Oxford dedicated wind energy, a visit to the Regional Museum, tour the city, meeting with teachers and students, and working meetings during which action plans are discussed in the current school year and the next meeting of the partners of the project with the participation of students in Bonn.

The visit was held in a relaxed and friendly atmosphere and many guests left with an unforgettable experience.

 

 

Od 23 do 25 września gościliśmy w naszej placówce grupę nauczycieli z Francji, Belgii i Niemiec.  Było to już kolejne spotkanie partnerów wspólnie realizujących projekt „ CPR (Captain Planet Reloaded)”.
Goście zostali powitani chlebem i solą.

W planie pobytu znalazło się między innymi: zwiedzanie sal przedszkola i szkoły, obejrzenie przedstawienia o tematyce ekologicznej, udział w zajęciach na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, wizyta w „Ekologicznym Domu”, udział w debacie oksfordzkiej poświęconej energetyce wiatrowej, odwiedziny w Muzeum Okręgowym, zwiedzanie miasta, spotkania z nauczycielami i uczniami oraz spotkania robocze, podczas których omówiono plany działań w bieżącym roku szkolnym oraz najbliższe spotkanie partnerów projektu z udziałem uczniów w Bonn.

Wizyta przebiegała w miłej oraz przyjaznej atmosferze i pozostawiła u gości wiele niezapomnianych wrażeń.

Classes in Forestry Commission Zdrojowa Góra / Zajęcia w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra

DEBATE ON WIND ENERGY / DEBATA NA TEMAT ENERGETYKI WIATROWEJ

Second meeting in Pila / Drugie spotkanie w Pile

 

               Comenius – in-situ visit 31.03 - 2.04.2014r .

  France - 4 , Germany - 3 , Belgium - 3 Topic: " WATER"

30.03.2014r Sunday

17:00 Meeting Project partners and lecture on heat pumps

31.03.2014r . Monday

9:30 visit at school:  - Welcome ,  - Meeting school management, pupils and teachers,

 - A brief presentation by pupils from classes VI,  - A Concert : poems, songs , a short show by a group of pre-school children

10:30 Coffee klatsch in the staff room

11:00 Project meeting

12:00 The Wastewater Treatment Plant " GWDA " Tour

13:30 lunch at school

14:30 Project meeting

18:00 Banquet for guests and school staff

1.04.2014r . Tuesday

7:00 a trip to Tricity (Trójmiasto) with a group of pupils -protecting the environment,
especially water resources

10:30 Aquarium in Gdynia

12:30 Sopot - Pier

14:00 Gdańsk - lunch

15:00 tour of Gdansk - about 2 hours

21:00 Back to Piła

2.04.2014r . Wednesday

9:00 - meeting related to the execution of Project tasks, planning activities
for the next months

10:30 - refreshments - coffee and cake

10:55 – participation in lessons

11:50 – working session

13:00 - lunch

13:30 – final Project meeting , awarding certificates , farewell

 

A trip to Tricity / Wycieczka do Trójmiasta

Meeting at school / Spotkania w szkole

A visit to the wastewater treatment plant / Wizyta w oczyszczalni ścieków.