Meeting in Paris / Sptkanie w Paryżu

The last meeting of the partnership Comenius project.


 

From 31 May to 4 June 2014. group of teachers and visited the partner school outside Paris La Ville du Bois. It was the last meeting of teachers and students of schools implementing EU-funded project "CPR (Captain Planet Reloaded)"

   The meeting allowed us to get to know the base of our partners and look at the educational solutions in France

   During the meeting, they discussed the most important issues related to the implementation of project tasks, discussed the final products, as well as on the benefits of joint activities.

    We visited the most wonderful places of Paris: Notre Dame, the Louvre, the beautiful gardens and the greatest tower of the World - EIFFEL TOWER.

 

 

Ostatnie spotkanie grupy partnerskiej projektu COMENIUS.

 

Od 31 maja do 4 czerwca 2014r. grupa nauczycieli i odwiedziła partnerską szkołę w podparyskiej miejscowości La Ville du Bois. Było to już ostatnie spotkanie nauczycieli i uczniów szkół realizujących projekt  finansowany przez UE „CPR (Captain Planet Reloaded)”

  Spotkanie pozwoliło nam poznać bliżej placówkę naszych partnerów oraz zapoznać się z rozwiązaniami edukacyjnymi we Francji

  Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy związane z realizacją zadań projektowych, dyskutowano na temat produktów finalnych, a także na temat korzyści płynących ze wspólnych działań.

   Odwiedziliśmy najwspanialsze miejsca stolicy Francji: katedrę Notre Dame, Luwr, cudowne ogrody oraz najwspanialszą wieżę Świata – WIEŻĘ EIFFLA.