Meeting in Mons / Spotkanie w Belgii


Belgian meeting of the Comenius

 

 

     
As part of the project LLP Comenius " CPR ( Capitain Planet Re - Loaded )" group of teachers
of the Salesian School in Pila from 20 to 22 March 2013roku stayed in the Belgian school " L' Arbre Vert " in Mons . In addition to hosts and Polish teachers were also teachers from France and Germany , who also participate in this international project .

     
The Comenius program addresses issues related to ecology and conservation of the natural human environment . During the meeting , attended by teachers working together schools were discussed not only issues related to natural degradation or recycling , but also concrete actions have been taken to achieve the objectives included in the project . Effects of student work each school were presented and discussed at this session just exit .

     
Teachers from Salesian schools not only worked on the project Comenius , but also know the educational system in Belgium. Participated in lessons , talking with teachers working there , exchanged experience.

   
A trip to Mons is not only working meetings , but also an opportunity to visit this numbering close to 100,000 inhabitants.

Teachers with saws admired antique clocks and porcelain in the museum Francis Duesberg , gothic St. Stephen's Cathedral . Waltrudy Baroque bell tower and a late-Gothic town hall . There were also opportunities to taste the dishes of Belgian gastronomy or traditions and customs of this European country.

   
A visit to the Mons took place in a relaxed and friendly atmosphere. They were kindly received and treated to . Now it's time to realize the objectives of the Comenius project to the effects of this work can be submitted at the next away game , which this time will be held in June in Bonn.

   
In the future, similar meetings are also attended by the students .

 

 

Belgijskie spotkanie z COMENIUSEM

 

 

     W ramach realizowanego projektu LLP Comenius „CPR (Capitain Planet Re –Loaded)” grupa nauczycieli
z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile od 20 do 22 marca 2013roku przebywała w belgijskiej szkole „L’Arbre vert” w Mons. Oprócz gospodarzy i polskich pedagogów byli też nauczyciele z Francji i Niemiec, którzy również uczestniczą w tym międzynarodowym projekcie.

     Program Comenius odnosi się do zagadnień związanych z ekologią i ochroną naturalnego środowiska człowieka. Podczas spotkań, w których uczestniczyli nauczyciele współpracujących ze sobą szkół, omawiane były nie tylko zagadnienia związane z degradacją przyrody czy recyklingiem, ale również podjęte zostały konkretne działania, aby realizować cele zawarte w projekcie. Efekty prac uczniów poszczególnych szkół były prezentowane i omawiane właśnie na tej sesji wyjazdowej.

     Nauczyciele z salezjańskiej szkoły nie tylko pracowali nad  projektem Comenius, ale również poznali system oświaty w Belgii. Uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych , rozmawiali z nauczycielami tam pracującymi, wymieniali się doświadczeniem.

   Wyjazd do Mons to nie tylko robocze spotkania, ale również okazja do zwiedzenia tego liczącego blisko 100 tysięcy mieszkańców miasta.

Nauczyciele z Piły podziwiali zabytkowe zegary i porcelanę w muzeum Francisa Duesberga, gotycką Katedrę św. Waltrudy, barokową dzwonnicę czy późnogotycki ratusz. Nie zabrakło też okazji, aby poznać smak potraw belgijskiej kuchni czy tradycje i obyczaje tego europejskiego kraju.

   Wizyta w Mons przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy byli życzliwie przyjęci i ugoszczeni. Teraz czas na realizowanie założonych celów projektu Comenius, by efekty tej pracy można było przedstawić na kolejnym wyjazdowym spotkaniu, które tym razem odbędzie się w czerwcu w Bonn.

   W przyszłości w podobnych spotkaniach będą uczestniczyli również uczniowie.

  

Meeting in Mons /Spotkanie w Mons
Meeting in Mons /Spotkanie w Mons