Renewable sources of energy. / Odnawialne źródła energii.

Clean Up the World - 2013 / Sprzątanie Świata - 2013

Wind power / Energetyka wiatrowa