Meeting students and teachers in BONN / Spotkanie uczniów i nauczycieli w BONN

Art competition - "Nature in autumn" / Konkurs plastyczny - "Przyroda jesienią"