Wind Power industry – advantages
 and disadvantages

Wind power is one of alternative energy source. Green- impeccable energy, which may be used without any charge.  But is it really truth?

Is the wind power a real idyll or it is unprofitable and poses danger to the environment?

Let’s  find out.

At the beginning let’s focus on location. Where a windmill can be located to produce a profitable wind energy. It turns out that larger part of Poland can be used for this. The most beneficial location is seaside which are famous for its strong and smooth winds.

 

Types of wind power stations.

We can differ three basic wind power stations: micro, small and big. The first one are used for household and small enterprises’ needs. The purpose of the rest stations is industrial power production.

We can differ three basic wind power stations: micro, small and big. The first one are used for household and small enterprises’ needs. The purpose of the rest stations is industrial power production.

 

Wind or coal power station?

A classical coal power station has a power of 1GW that means 1000MW. if we want to replace one of conventional power station by wind power station we should use 500-1000 of them.

Optimists consider that this investment will pay for itself.

 

There are 25 windmills in Tymien near the Baltic sea with a total power of 50 MW, which cost

PLN 250 000 000. This investment will pay for itself in 10 years.

This amount is able to provide energy to about 40 000 households.

To compare cost of building coal power station with capacity of 1000 MW is worth 6 billion PLN. So 1 MW in wind power station costs 5000000 and in coal power station it’s 6000000.
But money is not everything.

 

 Disadvantages of wind power stations.

1.      In spite of appearances, windmills are expensive  and even the users say it is very defective appliance. Except for windless days such a windmill works about 1500 hours, what is 60 days – 2 months so it is 1/6 of a year.

2.     It also has a negative effect on the landscape. There are huge windmills next to the woods and fields.

3.     Windmill’s shovels broadcast different frequencies noise (eg ultrasound), which may have  influence on animals.

4.    Radio, magnetic and radar interference is ascribed to windmills.

5.     Windmills pose a threat to birds especially to migrating ones, which collide with  huge windmills’ shovels every year.

 

These are just some of disadvantageous implication connected with wind power stations.
Small household power station may be
an emergency power generator, whereas taking wind energy as a main source of energy requires comprehensive analysis.

 

And what is YOUR opinion on this difficult wind power assessment – do you have more pros or cons?

 

"In contact with energy ' / "W kontakcie z energią"


We invite all students and parents to visit the interesting part about ecological issues:

 

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do odwiedzenia ciekawej strony o tematyce ekologicznej:
http://www.wkontakcieznatura.pl/strefa-dzieci

 

Questionnaire in Poland / Ankieta

                                                 ANKIETA
                                               SKIEROWANA JEST DO RODZICÓW UCZNIÓW
                                                     Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
                                            im. Jana Pawła II w Pile,
                                                 
w związku z realizacją,
                                                      wspólnie ze szkołami z Francji, Belgii i Niemiec,                                     
                                               projektu COMENIUS LLP
                                             
„CPL (Captain Planet Reloaded)”

1. Dbam o środowisko:Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź  [ X ] po lewej stronie

 

Tak

 

Nie zawsze - pozostawiam te działania odpowiednim służbom

2. Świadomie dbam o środowisko i w związku z tym:Można wybrać kilka odpowiedzi

 

nie śmiecę

 

segreguję odpady

 

oszczędzam wodę

 

oszczędzam energię elektryczną

 

preferuję produkty przyjazne środowisku

 

ograniczam jazdę samochodem (np. wybieram transport zbiorowy /komunikację rowerową i pieszą)

 

preferuję opakowania wielokrotnego użytku

 

zwracam uwagę innym na nieekologiczne zachowanie

 

zgłaszam odpowiednim służbom łamanie przepisów ochrony środowiska

 

oddaję odpady niebezpieczne do wyznaczonych punktów odbioru (np. baterie, leki, urządzenia elektryczne)

 

aktywnie uczestniczę w akcjach i inicjatywach ekologicznych

 

realizuję również inne proekologiczne działania (np. kompostuję odpady organiczne, minimalizuję użycie detergentów, sprzątam po swoim psie)

3. Wiem jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla środowiska:

(np. skażenie wód w wyniku zrzutu ścieków lub substancji niebezpiecznych, awaria przemysłowa, awaria podczas transportu materiałów i substancji niebezpiecznych, pożary, powodzie itp.)

Można wybrać kilka odpowiedzi "TAK" lub jedną z odpowiedzi "NIE"

 

Tak

 

tak, znam sygnały alarmowe, wiem jakie służby zawiadamiać

 

tak, wiem jak ograniczyć zagrożenie do czasu przybycia odpowiednich służb

 

nie wiem, ale chciałabym / chciałbym się dowiedzieć

 

nie wiem i nie interesuje mnie to

4. Co jest najważniejszym problemem ekologicznym, dzisiaj?

 

 

 

 

5. Co Twoja rodzina może zrobić aby chronić środowisko?

 

 

 

 

 

 

The results of the survey in Poland / Wyniki ankiety w Polsce

Christmas traditions in France / Tradycje bożonarodzeniowe we Francji